Adım Tatar, yurdum Kırım, bu nasıl zulüm

Bugün 18 Mayıs 2023. Dört yüz bin Kırım Türkünün Stalin tarafından yurtlarından zalimce alınıp Sibirya’nın güneyine, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan’a sürgün edilmelerinin 79. Yıl dönümü.

Stalin, II. Dünya Savaşı’nın ardından 18 Mayıs 1944’te Kırım’daki 420 bin Kırım Tatarını bir gece yarısında evlerinden alınıp sürülmelerini emrini verir. Bu arada Kırım Tatar erkekleri, Kızılordu’da askerdir ve Almanların Nazi ordusuna karşı savaşmaktadır. Geride kalanlar ise çoğunlukla kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalardır. Kocaları, babaları, evlatları Ruslar adına cephede savaşırken kimsesiz ve çaresiz Kırım Türkleri, bir gece yarısı yataklarından kaldırılarak 15 dakikada evlerini boşaltıp çıkmaları istenmiş, hayvan taşınan vagonlara doldurularak Orta Asya, Urallar ve Sibirya’ya sürgün edildiler. Sürgün edilen 420 bini aşkın Kırım Tatarının yarısı ya sürgün yolunda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Ruslar, hayatlarını kaybetmesi için de her türlü şartı sağladı. Mesela önce salamura balık yedirip sonra bataklıktaki sudan içirerek bulaşıcı hastalığa yakalanmalarını sağladılar. Dünyada benzeri nadir görülen zulümlerden biri idi.

Gidenlerin geri dönmeleri ancak 1989’dan sonra mümkün olabildi. Sovyetler Birliğinin dağılması ile Kırımlılar vatanlarına dönmeye başladılar. Ancak önemli bir kısmı da maddi imkânsızlık veya başka nedenlerle dönemedi.

2015 yılında Ukrayna Parlamentosu, Kırım Tatar Sürgünü’nü soykırım olarak kabul etti ve 18 Mayıs tarihini “Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü” olarak ilan etti. 2016’da Eurovizyon şarkı yarışmasında Bir Kırım Türkü olan Jamala, sürgünü anlatan 1944 isimli şarkısıyla kazandı. Ve biz sadece Ukrayna’nın kazandığı ile ilgilendik ne şarkının hikayesi ne de sözlerini merak edip okuduk, dinledik.

Kırım Türklerinin bugünü anlatan bir yırları yani türküleri var. Göz yaşları içinde dinlenen bu türkünün sözleri şöyle:

18 Mayıs gecesinde
Prikaz okundu
Nafle yerge ağlaşmanız
Denişmez prikaz

Kartlar yaşlar ve hastalar
Döşekten kalkın
Yarı gecenin bir malinde
Yollarda yatın

Adım Tatar, Yurdum Kırım
Bu nasıl bir zulüm
Yıkılsın bu kara künler
Kormesin kozüm

Birkaç kelime dışında sözlerini anlıyoruz. İlk dörtlükte bilmediğimiz bir kelime var: Prikaz. Ruslar, çar ve kilise adına bölgeyi yöneten kimsenin ünvanı. Bir nevi vali gibi bir şey. Ama günümüzdeki valilere göre yetkileri çok fazla. 18 Mayıs gecesinde valinin sürgün emri tebliğ edilir. Gece vaktidir ve insanlar en azından hazırlanmak için vakit isterler. Ne kadar yalvarsalar da karar değişmez. Nafile yere ağlaşmayın, yalvarmayın denilmesinin sebebi budur. Çünkü gelen emrin değişmesi mümkün değildir. On beş dakika içinde ne alınırsa onlarla evden çıkılır. İlk dörtlük sürgünün başlangıç gününü anlatır.

İkinci dörtlükte emrin değişmeyeceğinin anlaşılması üzerine yapılanlar anlatılır. Kart yaşlı, yaş da çocukları ifade eder. Yaşlılar, çocuklar, hastalar ve kadınlar bir gece yarısı evlerinde yattıkları döşeklerinden kaldırılıp yollara düşmüş ve hayvanların taşındığı vagonlarda yatmışlardır.

Son dörtlük ise bu zulmü haykırmaktadır. Kırım Tatarı olarak kendilerine reva görülen zulme adeta isyan etmektedir. O günleri kara, yani çok acı ve zor olarak tarif eder ve bir daha böyle acı günü yaşamamak dilenerek türkü sona erer.

Kırım Türklerinin bugünü unutması mümkün değil. O günleri çocuk yaşlarda yaşayanlardan aramızda olanlar var ve hatıralar çok taze. Ancak ne yazık ki birçok konudan olduğu gibi bu konudan da yeterince haberdar ve bilinçli değiliz. Ukrayna-Rusya savaşının Kırım Türkleri için ne anlama geldiğini bilmeden ve onları ne kadar ilgilendirdiğini düşünmeden konuşanlarımızın bu kadar fazla olması da bizi üzen bir diğer konu. Bizim için Ukrayna-Rusya savaşı, Batı’nın çıkarları gözetilerek değil, Kırım Türkünün bekası ve selameti düşünülerek karar verilecek bir konudur. Karar vericilerimizin aklından bir an olsun bile çıkmamalıdır.

Hikâyesini bilenlerin bu türküyü dinleyip de gözlerinin yaşla dolmaması mümkün mü? Bugün Kırım’da yaklaşık 300-350 bin Kırım Türkü yaşarken Türkiye’de beş milyona yakın Kırım Türkünün yaşadığı tahmin ediliyor. Maalesef böyle bir sürgün yaşayan Türkler sadece Kırımlılar değil. O yüzden hiçbirimiz bugünleri hiç unutmamalıyız.

Râyete meyl iderüz kâmet-i dil-cû yerine
Tuğa dil bağlamışuz kâkül-i hoş-bû yerine

Diyen bir hanın torunları inşallah o rayeti de tuğu da yakın bir gelecekte göreceklerine inancımız tamdır. İnşallah Kırım ve tutsak olan tüm Türk yurtlarının bağımsız oldukları günleri görürüz.
Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Ezelden Ebede Kudüs: Hz. Peygamber'in Mirac ettiği Kudüs

Kudüs'ün İslam'daki yeri
15:29 Hz. Peygamberimiz (sav) Miraç Gecesi neler yaşadı?
22:10 Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemi
33:08 Dinler tarihi açısından Kudüs
46:03 Mehmet Akif İnan - Mescid-i Aksa
48:28 Ezelden ebede kutsal şehir: Kudüs
54:15 Hz. Peygamberimizin (sav) Taif duası
1:10:19 Bakara Suresi son iki ayet - İsmail Coşar
1:17:23 Hz. Ömer zamanında Müslümanların Kudüs'ü fethi
1:25:24 Hz. Ömer'in Emannamesi
1:27:48 Osmanlı döneminde Kudüs'te neler yaşandı?

Kısa Kıbrıs Tarihi ve Rehberi

Kıbrıs, Türkiye’ye sadece yetmiş km uzaklıkta, Kuzey sahillerinden Toros dağlarının rahatlıkla görülebileceği kadar Anadolu yarımadasına yakın bir ada. Anadolu’dan kopan bir kara parçası olan Kıbrıs, adeta şehadet parmağıyla İskenderun körfezini işaret ederek “ben buranın bir parçasıyım” demekte.

Türkiye’nin güneyinde, Suriye ve Lübnan’ın batısında, İsrail ve Filistin’in kuzeybatısında, Mısır’ın güneyinde yer alan ve Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in en büyük üçüncü adasına, bir zamanlar çok zengin bakır madenleri olduğu için bakırlık anlamında Kıbrıs denilmiş.

Kıbrıs’ta eskiden yalnız dağlar değil ovalar da sık ormanlarla kaplı imiş. Fakat bu ormanlar bir yandan bakır ve gümüş madenlerinin işletilmesi, bir yandan gemi yapımı ve Mısır gibi ağaçsız ülkelere kereste ihracatı yüzünden tahrip olmuş. Üstüne bir de yangınlar ve keçiler gelince ortada orman namına pek bir şey kalmamış.

ismailgulec.net