Yüzük

 

Verilecek cevap belli: Hoşlarına gidiyor da ondan. Peki bu yüzüklerin hiç mi faydası yok? Ahmed-i Bîcân’a göre ver. 15. asırda Gelibolu’da yaşamış Hacı Bayram Veli’nin önce müridi daha sonra halifesi olan bu mübarek insana aşk ve muhabbetlerinin artmasından yemeden içmeden kesilince ona cansız anlamına gelen Bîcân lakabını veriyorlar.

Envâru’l-Aşıkîn’in müellifi olan bu zatın değerli taşların meziyetlerini anlattığı bir eseri var: Cevahir-nâme.

37 beyitlik küçük bir mesnevi olan bu eserinde Yazıcıoğlu Ahmet bu taşların özelliklerini açıklıyor. Bunları sırasıyla aktarmaya çalışayım.

Yakut: Parmağında yakut bir yüzük olan kimse tauna yakalanmaz. Su bulunmayan yerde ağzına alsa susuzluğu gider. Kış günü, ayazda bir bardak içine koysa içindeki su donmaz. Çok soğuk veya çok sıcak memleketlerde yaşayanlara tavsiye edilir.

Zümrüt: Zümrüt taşıyanı Hak beladan korur. Bir musibet geleceği zaman zümrüt onu çeker ve çatlar. Böylece taşıyan beladan kurtulmuş olur. Ayrıca taşıyan kimseye bir mehabet, bir saygınlık verir ve halk arasında itibarı artar. Asker ve polislere tavsiye olunur.

Firuze: Taşıyanı korkudan azad eder. Gönlüne kimse korku nedir salamaz. Ayrıca yüksek bir yerden düşerse Allah onu korur. Pilotların ve hosteslerin tercihi bu taştır.

Akik: Akik taşıyanın kibri gider, halim-selim bir adam olur. Dişiyle kazıyıp kanayan bir yere sürüldüğünde kanamayı keser, ağıza alındığında da kokuyu giderir. Çevremizde mütekebbir bulduğumuz kimselere hediye olarak verilmesi tavsiye olunur.

Mercan: Bu taştan tesbih yapılır ve Hak zikredilir. Böylece gönül safa bulur. Daima yanında taşıyan da zengin olur. Bir türlü işi rast gitmeyen esnaf ve tüccar taifesine tavsiye olunur.

Kehribar: Sarılık hastalığına yakalanlara tavsiye edilir. Suyu konulduktan sonra o suyu içse yüzüne renk gelir, sarılık gider. Hafakanlar görmekten de emin kılar. Tesbihi de tavsiye edilir. Vucudu narin, psikolojisi kırılgan olanlara tavsiye edilir.

Laciverd: Uyku problemleri olanlar bu taşı taşımalıdır. Halk içinde hürmet görmeyen, arzularına ulaşamayan kimse laciverd taşından bir yüzük yaptırsın kendisine. Parmağından da çıkarmasın, böylece hem hürmet görür, hem de muradı hasıl olur. Stres ve depresyonda olanlara tavsiye edilir.

Bunlar Yazıcıoğlu’nun anlattıkları. Bunların yanında hangi mevsimde hangi taşın kullanılacağı, hangi taşın hangi burca daha uygun olacağı yukarıda ismi zikredilmeyen taşların hangi hastalıklara iyi geldiği vs. o kadar çok şey var ki başlı başına bir dünya.

Bir de mutasavvıfların bu taşlara yükledikleri anlamlar var ki bu başlı başına bir başka yazının konusu. Böyle değerli taşlarla süslü yüzük takmak isteyen erkekler iki şeye dikkat etmeli.

1- Yüzükler serçe parmak ile yanındaki yüzük parmağına takılmalı, diğer  parmaklara takılmamalı.

2- Taşlar gümüş üzerine işlenmeli.

Taş almadan önce, huyunuzu, burcunuzu ve yaşınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Aksi takdirde fayda vermez.

İsmail GÜLEÇ

igulec@sakarya.edu.tr

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net