Rafet Elçi’nin Şair isimli romanı üzerine

 

Kitap bir aşk hikayesi. Üç taraflı bir aşk hikayesi. Edebiyatımızda örnekleri olan üçlü aşk hikayelerinin en meşhuru Hüsrev ve Şirin hikayesi. Şirin de iki erkek arasında kalıyordu ve hile ile Ferhad öldürülüyor ve Hüsrev, Şirin’e kavuşuyordu. Bu romandaki hikaye ise daha dramatik. Dünya güzeli bir kız, onunla evlenmek isteyen iki şair ve verdikleri mücadele, kısaca hikaye bu. Her iki şair de kızı, uğruna hayatlarını verecek kadar çok seviyorlar. Kız ise her ikisini de sevebilecek ve aşık olabilecek bir durumda. Ancak gönlü daha çok kaybedenden yana kayıyor.

Kitap her ne kadar aşk hikayesi ise de hikaye ile birlikte bir çok hayatı daha yakından tanıyoruz. Bedevi Arap kabilelerinin günlük hayatlarını, karakterlerini, anlayışlarını kitapta kahramanlar üzerinden okuyoruz. 7. Asır bir Türk obasının ve kabilesinin nasıl yaşadığını, neler yaptıklarını da kitapta okuyoruz. Yazar bunları anlatırken birini diğeriyle karşılaştırmadan, birinin daha iyi olduğu konusunda yorum yapmadan yönlendirme yapmadan olanları aktararak, zevkine ve anlayışına göre beğenmeyi ve beğenmemeyi okura bırakıyor.

Kitapta anlatılan zaman Hz. Peygamber’in kendisine risalet tebliğ edildiği vakitten Mekke’nin fethine kadar olan geçen süre. Yani peygamberimizin peygamberlik yaptığı 23 yıllık dönem. Hz. Peygamber’e nazil olan ayetler hikayenin tüm seyrini değiştiriyor. Arapların kendileriyle gurur duydukları çok büyük iki şair Kuran’ın karşısında mağlup oluyor. Aslında mağlup olan sadece şairler değil, yanı zamanda cahiliyye dönemi Arap adetleri ve gelenekleri. Şairlerden biri bu değişimi kabulleniyor, diğeri ise artık sevgilisinin ve kabilesinin adetlerinin değişmesinden dolayı uzaklara gidiyor.

Kitap üç farklı coğrafyada geçiyor. Arabistan, İran ve Turan. Yenildiği için kabilesini terkeden Zeyd’in önce esir düşmesi, İran’dan geçmesi ve Türklerin baskınıyla esaretten kurtularak esir Türk arkadaşıyla birlikte Türklerle birlikte yaşaması Zeyd’in hayatında geçen olaylar. Arabistan, İran ve Turan arasındaki bağlantıyı da bu ülkeler arasında ticaret yapan İranlı bir tüccar sağlıyor.

Şiir yarışmasını hile ile kazanan Gallakların şairi Tuleyle’ye kızamıyoruz. Sara’yı o kadar seviyor ki kalan hayatında kendisinde vicdan azabı çektirecek olan hileyi yapıyor. Hile ile kazandığı halde bileğinin hakkıyla kazanamadığı için karısına karşı mahçup olan ve mutlu olamayan bir adam. Bu vicdan azabı ona ölüme meydan okutacak kadar derin ve kuvvetli. Ancak Batafanların reisi ise bu dünyada şairlerin kıymetini en iyi bilenlerden biri. Hile yapmak gibi çok haklı bir nedeni olduğu halde bu dünyaya bir şairin kolay kolay gelmediğini bilen bir adam olarak onu öldürmediği gibi kendisine manevi evlat alacak kadar asil biri.

Zeyd bir ahlak, vicdan ve cesaret adidesi. Kabilesini mahçup ettiği için uzaklara giden, ölümlerden dönen, köle olarak alınan ve sonra kurtulan ve beş yıl Türklerle birlikte yaşayan, onların adetlerini öğrenen ama bedevi olduğunu asla unutmayan bir Arap. Aslında yarışı kaybetmediğini, Tuleyle’nin onu kendisine ait olmayan sözlerle yendiğini anladığında hemen vatanına dönen ve intikamını almak isteyen bir yiğit.

Tuleyle ise tam tersi. Hayat dolu, cıvıl cıvıl, eğlenmeyi ve kadınları seven biri ve tüm şiirleri kadın ve tabiat üzerine. Hüzün ve keder onun semtine uğramamış. Böyle olmasına rağmen hile ile kazanmayı gururuna yediremeyecek kadar asil bir ruha sahip. Kendisini öldürmek isteyen rakibine, haklı olduğunu düşündüğü için yardım eden ve ona saygı duyan bir centilmen.

Tarafların her ikisi de asil ve üstün bir şahsiyet olunca okur her ikisi için de üzülüyor doğal olarak. Ama hiç bir okur Sara kadar üzülmüyor, üzülemiyor. Talihsiz Sara. Dünyada bir kadının evlenmek isteyeceği özelliklere sahip iki adam arasında kalan bir kız. Öyle iki adam ki bunlardan başka beğenebileceği kimse yok Sara’nın. Kadın hissiyatından anlayan ve ömrü zamparalıkla geçen, kadınların da peşinden koştuğu yakışıklı Tuleyle. Öte yandan utangaç, kadınların yüzüne bakmaktan çekinen ve ömründe eline kadın eli değmemiş Zeyd. Biri coşkunun şiirini söylüyor, diğeri hüznün. Tuleyle neşenin şiiirini şakırken Zeyd hüznün şiirini göz yaşlarına boğuyor. Birbirinin zıddı ama aynı zamanda birbirinin de tamamlayıcısı.

Sara, hayatın iki yönüne de meyilli, neşeye, hüzne de; coşkuya da ihtiyacı var, dinginliğe de. Her ikisi de hayatın içinde. Sara bu iki duygunun, bu iki şairin arasında kalıyor ve maalesef seçim yapma hakkı yok. Kader ona neşeyi seçerken aslında hüzne garkediyor. Bu da Sara’nın büyük trajedisi.

Kitap bize Arap şiirinin Kur’an’la birlikte bittiğini, cahiliyye dönemi şiirlerinin Kuran’ın icazı karşısında sukut bulduğunu dolaylı yoldan ifade ediyor.

Romanın içinde yer alan şiirler ve şiirimsi konuşmalar şiir sever okuru etkileyecek kadar güzel. Belki bir kaç mektup da sıkıştırılabilirdi araya. Sevgiliden mektup, Tuleyle’den Zeyd’e, Zeyd’den Tuleyle’ye, Sara’dan her ikisine de ve her ikisinden de Sara’ya. Böylece yazar roman kişilerinin duygularını ve psikolojilerini kendi ağızlarından okura aktarmış olurdu.

Bizde doğrudan Hz. Peygamber’i konu edinmeyip onun çevresini ve dönemini anlatan eserler maaselef yok. Benim kitabı önemsediğim noktalardan biri de. Dolayılı yoldan Hz. Peygamber’in bedeviler üzerinde etkisini bizlere aktarması. Başta söylediğim sözü burada tekrar ederek yazıyı bitireyim. Rafet Elçi’nin Şair isimli romanı etkileyici bir aşk hikayesini sürükleyici ve akıcı bir şekilde aktaran, bunu yaparken de okura çağlar ötesine götüren güzel bir roman.

 

 

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Modern zamanların dünyasını anlamak

12:00 Hakim "Millet Modu" Kavramından Ne Anlamalıyız?
16:00 Osmanlı "Hakim Millet" Kavramını Nasıl Kullanıyordu?
19:00 Günümüzde "Hakim Millet" Kavramından Söz Edebilir miyiz?
22:00 Rus Modernleşmesi Türk Modernleşmesini Nasıl Etkiledi?
26:00 Osmanlı ve Türkiye Modernleşmesini Zorlayan Etkenler Neler?
31:30 Muhafazakarlık Bir Dindarlık mı?
33:45 Günümüzde Toplum Muhafazakarlığı Nasıl Anlıyor?
36:30 Modern Zamanda Yaşayıp Modern Olmamak Mümkün mü?
40:00 Değişim ve Dönüşüm Kavramlarının Toplumsal Etkileri
46:00 Kapitalizm, Toplumu ve Kültürü Nasıl Etkiler?
48:30 Kapitalizm Demokrasi İçin Bir Tehdit mi?
50:00 Kapitalizme Rağmen Yeni Bir Dünya İnşa Edebilir miyiz?
52:00 Kapitalizmin Toplum ve Birey Üzerindeki Etkileri
54:30 Teknoloji Kapitalizmi Nasıl Etkiliyor?
56:30 Yapay Zeka Kapitalizmi Etkiler mi?
01:03:00 Kapitalist Ekonomik Sistemde Toplum, Devlet ve Sermaye
01:08:00 Toplum, Devlet ve Sermaye Arasındaki İlişki
01:12:00 Modern Dünyada Ulus İnşa Edilirken İddia Edilirken Nedir?
01:15:00 Modern Dünyada Toplum, Devlet ve Sermaye Arasındaki İlişki
01:25:00 Uluslararası Şirketler Devletleri Nasıl Etkiliyor?
01:28:00 Kapitalizm Kendi Çelişkilerini Aşmak İçin Nasıl Modeller Üretti?
01:29:30 Kapitalizmde "Arz-Talep" Dengesi Var mı?
01:33:00 Sosyal Medya Ulus İçin Bir Tehdit midir?

Türkçenin serüveni

02:00 Türkçenin Tarihsel Gelişimi
04:00 Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
05:30 Ön Türkçe Ne Zaman Ortaya Çıktı?
07:00 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi
18:00 Göktürk Anıtlarında Çincenin Bir Etkisi Var mı?
21:00 Göktürk Yazıtları ve Uygur Metinleri
24:00 Orhun Yazıtları Türkçe İçin Neden Önemli?
27:30 Uygurlarla Birlikte Türkçede Neler Değişti?
34:00 Dini Metinler Türkçeyi Nasıl Şekillendirdi?
44:00 Türkler Müslüman Olduktan Sonra Türkçe Nasıl Şekillendi?
47:15 Cengiz Han Türk Dil Yapısını Nasıl Etkiledi?
56:00 Türkçe Ne Zaman Yazı Dili Haline Geldi?
01:00:00 Harezm Türkçesi Nasıl Bir Dil?
01:11:00 Türkçe 20. Yüzyıla Kadar Nasıl Gelişim Gösterdi?
01:16:00 Lehçe, Şive ve Ağız Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?
01:29:00 Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
01:34:00 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi
01:38:00 Türk Dünyası İçin "Türkiye Türkçesi" Ne Anlam İfade Ediyor?

ismailgulec.net