Abdi Çavuş Şehidası

 

Şehidasının bulunduğu mahalleye adını veren Abdi Çavuş’un şehidası Alaybeyi Sokak’ta, bir evin sokağa bakan duvarının dibinde bulunuyor. Lefkoşa’nın birçok sokağında benzerlerini gördüğümüz bu mezarın şehrin fethi esnasında şehit düşen Abdi Çavuş adında bir askere ait olduğu sanılıyor. Bu şehidin mezarı zamanla adak yerine dönüşüyor. Adak yeri olunca da bir mumluk konuluyor üzerine ve çevre sakinlerinin zor zamanlarında sığınacakları bir liman oluyor. Derdi olan mezarın başına gelip dua ediyor. Duası kabul olunursa bir kez daha gelip mum yakıp çaput bağlıyor.

Şehida da nedir diye bir soru aklınıza gelebilir. Kıbrıs’ta özellikle adak türbeleri için kullanılan bir kelime. Din, tarih, tasavvuf bilmediği halde bu konularda ahkam kesen cahil araştırmacı-yazarın söylediği gibi şehitten gelmiyor gelmiyor kelimenin anlamı. Şahideden geliyor. Mezar başlarına dikilen üzerinde yazı ve çiçek resimleri olan taşlara şahide deniyor. Özellikle görkemli işçiliği olan mezar taşlarını gören insanlar önemli biri olduğunu düşündüğü  için hürmet ediyorlar. Şahide zamanla mecaz yoluyla başına dikilen mevtayı kastetmeye başlıyor. Şahide denilip başına şahide dikilen kişi kastedilir olmuş zamanla. Bir de şehit olduğunu bildikleri veya düşündükleri kimse olunca şahide şehida olmuş. Kelimenin hikayesi kanaatimce budur.

Bu mezarların yerinin bulunması ile ilgili anlatılan hikaye daha önce başka adak yerlerinin bulunmasına benziyor. Mezarların olduğu yer bir evin yatak odası imiş. Evde kalan kadıncağız geceleri at kişnemelerinden, nal seslerinden ve su şıkırtıları seslerinden uyuyamazmış. Kadın haliyle odada yatmamış ve odayı anbar olarak kullanmaya başlamış. Komşulardan biri rüyasında Abdi Çavuş’u görmüş. Çavuş, mezarının pis olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini söylemiş rüyasında göründüğü adama. Ev sahibi de anbarı temizleyip mezarı ortaya çıkarmış.

Eskiden adak yeri olan bu mezar bugünlerde eskisi kadar popüler değil. Ne yazık ki Abdi Çavuş mahallesi de Lefkoşa’nın gezmek için çok tercih edilen mahallesi de değil. Ama siz yine de yolunuzu düşürün, üzülseniz de pişman olmazsınız.

Halkının tamamı Türk olan Abdiçavuş Mahallesinin bekçisi olan bu mezarı gördüğünüzde onun ve Lefkoşa’nın fethinde şehit olan tüm askerlerimiz için fatiha okumayı unutmayın, emi.

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net