Ağırdağ’ın Sakallı Dede’si

Şimdi etrafında pek bir işaret olmasa da burası eskiden köy halkının sıkça ziyaret ettiği ve mum yakıp adaklar adadıkları bir yer imiş. Sakallı Dede’de adak adamanın adabı şöyle imiş. Adağı olan kişiler şehidanın sağ tarafından yanına yaklaşıp adaklarını adayıp dua ettikten sonra mum yakarlarmış. Mum bulamayanların pamuk ipliği yaktığı da olurmuş.  Adakları bittikten sonra yaktıları kibriti de mumu da orada bırakıp şehidanın sol tarafından geri geri çıkarlarmış. Bu arada Sakallı Dede’nin çevresinde bir tur atmış oluyorlar. Sakallı Dede ziyaretinin bir adabı da cuma akşamları ziyaret edilmemesi imiş.

Peki kim bu Sakallı Dede. Farklı iki rivayet var. Biri şehit olan bir askerin mezarı. Bir diğer rivayet ise köyden birilerine görünen bir hayalet. Birine bir Arap çocuk, bir başkasına beyazlar içinde elinde değneği olan sakalı göbeğine kadar uzamış bir adam olarak görünmüş. Kendisini Hızır olarak tanıtırmış ve duvarın dibindeki mezarından çıkar ve yine orada kaybolurmuş. Önemli bir olay olmadan önce de gören kadının rüyasına girermiş.

Sakallı Dede eskisi gibi adak adanan bir yer değil. Böyle yerler halkın rağbetiyle ayakta durur ve halk ilgi gösterdiği sürece yaşar. İlgi gösterenler birer ikişer bu dünyadan elini eteğini çekmeye başlamış. Kalanların da umurunda değil. Muhtemelen burası da diğerleri gibi ortadan kalkacak, sadece kitaplarda kalacak.

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net