Vidin'de bir garip türbe: Selahattin Bey

Aradan bir asır geçer. Osmanlı yönetimini epey bir süre rahatsız ve meşgul eden Vidin ayanı Pazvandoğlu Osman Aga  bölgeyi ziyareti esnasında şehitlerin mezarlığını görür ve bugün ayakta kalmaya çalışan türbeyi yaptırır.  Selahaddin Bey cesur bir asker iken zamanla kahramanlığı ile üç asır önce gelen gazi dervişler gibi hem asker hem eren olarak kabul edilmeye başlar.

Türbe kare planlı, düzgün kesilmiş ve işlenmiş taş duvarlı, şimdi otların bürüdüğü kubbeli bir yapı. Güney duvarında mihrap çıkıntısı da bırakılmış. Bir zamanlar bulunan sanduka yapının ortasında yer alıyormuş ve türbenin girişi de kuzey tarafında imiş. Bir zamanlar Pazvantoğlu Camii içi gibi içinde süslemeler de varmış, ama şimdi her taraf yıkık, yerler kazılmış, duvarlar harap bir vaziyette.

Şimdi hastanenin temelleri altında kalan tekkede bir zamanlar yolcuların kaldığı misafirhane de varmış. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ocağı yakınlarında bir yerde, askerlerin ve halkın devam ettiği cıvıl cıvıl olan tekkedeki türbe şimdilerde öleceği günü bekleyen bir hasta gibi yalnız ve çaresizce kendisine uzatılacak bir eli bekliyor. Allah’tan ümit kesilmez.

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net