Öküzden mektup var!

Sayın Hocam,

Son yazınızda anladığım kadarı ile ki beni kaba saba ve kavrayışı kıt olarak bilirsiniz, çevrenizde olduğunu tahmin ettiğim bazı insanları bana benzetmişsiniz. Çok üzüldüm. Bu mektubu da size teessüflerimi ifade etmek için yazıyorum.

Siz bilmez misini Doğu Türkçesi metinlerinde öküzün kaba saba anlamı yoktur. Batı'ya geldikçe Batı dillerinden geçen anlamı kullanılmaya başlar. Cumhuriyet döneminde basılan ilk 1 TL'nin üzerinde bir çift öküz olduğunu bilmez misiniz? Ya ilk milli uçağımızın ambleminin de öküz olduğuna ne dersin.

Yazınızı okurken ve okuduktan sonra epey bir düşündüm. Biz öküzlerin suçu ne? Öküz olmak başlı başına bir suç mudur? Öküzlerin kime ne zararı olmuş? Öküzler olmasa insanlar ne yapardı? Bu insanlar neden kızdıklarında birbirlerine öküz derler? Biz insanlara ne zarar verdik, ne yaptık? Biz öküzler kızdığımızda birbirimize insan diyor muyuz?

Oysa biz sanılanın aksine çok mübarek hayvanlarız. Allah bizden bahseder kutsal kitapta. Hatta ismimizi bir sureye bile vermiştir. Siz yazdınız, Hz. Peygamber dünya öküz ile balık üzerindedir, buyurmuyor mu?

Hz. Adem efendimiz dünyaya indirildiğinden beri insanların hizmetindeyiz. Adem efendimiz toprağı sürerken yanında atalarım vardı. Hz. Nuh gemisini yaparken kalasları çekmeye yardım eden yine benim dedelerimdi. Hz. Nuh, dedemler gelmeden geminin kapılarını kapatmam dedi. Çünkü bizler olmadığında insanların ne kadar sıkıntı çekeceğini çok iyi biliyordu.

Hz. Musa, babasını öldüren evladı benim dedelerimden birini keserek buldurmadı mı? Hz. Yusuf, melikin benim babaannemleri rüyasında görmesi üzerine zindandan kurtulup vezir olmadı mı?

Yazıyı ilk bulan Fenikeliler ilk alfabelerinin ilk harfi alefi bizi sembolize etmez mi? Firavun devrinde Mısırlıların tanrılarının sembolü olan Apis de bir öküz değil miydi?

Hz. Abdülkadir Geylanî'yi ilim yoluna sevkeden de dedelerim değil mi idi? Hatırlayın hocam, Hazret tarlada çift sürerken dedem dile gelip ona şöyle demişti: Senin vazifen bu değil, ilimdir. Dedemin ikâzı sonucu Abdülkadir Geylânî ilim yolculuğuna çıkmadı mı?

Pir-i Horasan Hace Ahmed Yesevi'nin yonttuğu kaşıkları pazara götürüp satan da bir öküz değil mi idi?

Tüm gönül ehli insanların sevgilisi Yunus'a yoldaş olan da dedemdi. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş dergahına giderken eli boş gitmemek için dağdan topladığı dalları dedem götürdü. Hacı Bektaş'ın verdiği buğdayları Yunus'un köyüne götüren de dedemdi.

Yunus dedemle o kadar iyi arkadaş idi ki ilahilerinde dedemden bahsederdi.

Bir öküz bogazladum kakıldum sere kodum

Öküz ıssı geldi eydür bogazladun kazumı

Sadece Yunus Emre mi bahseder bizden sanırsınız. Türkülerde de ismimiz anılır bizim.

Sabahlayin erken çifte giderken-aman aman

Öküzüm torbadan düştü gördün mü

Amanin yandım

Ne saçma türkü diyenleriniz olabilir. Söyleyen öyle düşünmemiş. Necip Fazıl da bizi sever ve bizden sitayişle bahseder.

Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa

Arzı boynuzunda taşıyan öküz

Sevgili Hocam,

İlk yazının ilk harfi de bizim boynuzlarımızın taklidi değil midir? Sen de Nasreddin Hoca gibi buzağıların yaptığına kızıp bizi mi dövmek istersin. Oysa Mevlana ne diyor:

"Hayvan duygusu, o sûretleri (ilâhî tecellîleri) görseydi öküzle eşek de vaktin Beyazıd'ı olurdu."

O suretleri, ilahi tecellileri görmeyen insanın bizlerden ne farkı var da onları bize benzetiyorsun?

Oysa benim uyumam, yatmam, beslenmem, otlanmam semiz bir kurban olmak için değil midir? Allah için beslenen biri kendisi için beslenen birinden daha kıymetli değil midir?

Sevgili hocam, şimdi diyeceksiniz ki Mevlana da sizi açgözlü, dünya malına tamah eden, sahte şeyh, peygamberleri ve velileri tanımayan kimselere benzetmiş, ben de bir kaba saba ve kibirli insana benzetmişim çok mu? Evet haklısınız, bizi onlara da benzetmiş ama bir Hak aşığına da benzetmiş. Siz beni benzetecekseniz illa birine bir Hak aşığına benzetin ne olur. Nasıl o kendisini Hak yolda kurban ediyorsa biz de kendimizi Hak için kurban ediyoruz. Kaba saba, kibir sahibi, nefsini hakkın rızasından üstün tutan insanları lütfen bize benzetme. Çok üzülüyoruz.

Sizden öküzler olarak istirhamımız budur. Bizi kırmayacağınıza inanıyoruz. Bu vesile ile hürmetlerimi sunarken Pir Sultan Abdal'ın bizi anlattığı şu dörtlüğü hatırlatmak isterim.

O?ku?zu?n damını alc?acık yapın

Yas? koman altına kuruluk serpin

Kos?umdan kos?uma go?zlerin o?pu?n

I?rec?berler hos?c?a tutun o?ku?zu?

Çok sevdiğinizi bildiğimiz Öküzünüz.

Mektubu okuyunca öküze hak verdim. Siz olsanız hak vermez miydiniz?

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net