Ne kalpsiz olur ne yüreksiz

Bir arkadaşımın sosyal medya sayfasında gördüğüm bir paylaşımı izninizle ben de burada paylaşayım:

Neden Neden Neden

Neden "kalp" yürek sözü varken?

Neden "nefes, nefes almak" soluk, soluk almak sözleri varken?

Neden "dost" arkadaş sözü varken?

Neden "fazla" çok ile aşırı sözleri varken?

Neden "his" duygu sözü varken?

Neden "sebep, bu sebeple" neden, bu nedenle sözleri varken?

Neden "fakir" yoksul sözü varken

Neden "zengin" varsıl sözü varken?

Neden "adam" kişi sözü varken?

Neden "istasyon" durak sözü varken?

Bu "neden?"lerin sayısı binlercedir, binlerce sözün Türkçeleri varken, biz sürekli olarak Türkçe sözleri bir yana iterek onların yabancı olanlarını kullanıyoruz!

Arkadaşımızın soruduğu sorulardan sadece ilkine cevap vereceğim, ama arkadaşımız gibi soru sorarak cevap vereceğim?

Aynı anlama mı gelir?

Kalp damarı, kalp ameliyatı, kalp doktoru ile yürek damarı, yürek amaliyatı, yürek doktoru aynı anlama mı gelir?

Birinin hastalığını belirtmek için kalbi var veya kalpten şüpheleniyor ile yüreği var veya yürekten şüpheleniyor sözleri aynı anlama mı gelir?

Karnı aç olanlardan daha çok kalbi aç olanlara acırım ile yüreği aç olanlara acırım aynı anlama mı gelir?

Kalp işi, zora gelmez ile yürek işi, zora gelmez aynı anlama mı gelir?

Bir kadının kalbine girmek ile yüreğine girmek aynı anlama mı gelir?

Tam isabet anlamında kullandığımız hedefin kalbine düşmek ile hedefin yüreğine düşmek aynı anlama mı gelir?

Canevi, en önemli nokta anlamında kullanılan toplumun merkezi ve kalbi ile toplumun yüreği aynı anlama mı gelir?

Aşk acısı anlamındaki kalp ağrısı ile yürek ağrısı aynı anlama mı gelir?

Kalp gözü ile bakmak ile yürek gözü ile bakmak aynı anlama mı gelir?

Birinin kalbini kazanmak ile yüreğini kazanmak aynı anlama mı gelir?

Kalbi bozuk ile yüreği bozuk aynı anlama mı gelir?

Kalp kırmak ile yürek kırmak aynı anlama mı gelir?

Kalp yıkmak ile yürek yıkmak aynı anlama mı gelir?

Kalbi çarpmak ile yüreği çarpmak aynı anlama mı gelir?

Kalpsiz ile yüreksiz aynı anlama mı gelir?

Kalbe sevgi tohum ekmek ile yüreğe sevgi tohumu ekmek aynı anlama mı gelir?

Kocaman kalbi olmak ile kocaman yüreği olmak aynı anlama mı gelir?

Kalbin durması ile yüreğin durması aynı anlama mı gelir?

Kalbi kırık olmak ile yüreği kırık olmak aynı anlama mı gelir?

Kalbi eritmek ile yüreği eritmek aynı anlama mı gelir?

Kalbi olmamak ile yüreği olmamak aynı anlama mı gelir?

Kalbi sıkışmak ile yüreği sıkışmak aynı anlama mı gelir?

Kalpten çıkarmak, silmek ile yürekten çıkarmak, silmek aynı anlama mı gelir?

Kalbi temiz olmak ile yüreği temiz olmak aynı anlama mı gelir?

Kalbine doğmak ile yüreğine doğmak aynı anlama mı gelir?

Kalbine dokunmak ile yüreğine dokunmak aynı anlama mı gelir?

Kalbine inmek ile yüreğine inmek aynı anlama mı gelir?

Kalbine göre ile yüreğine göre aynı anlama mı gelir?

Korkunun kalbi sarması ile yüreği sarması aynı anlama mı gelir?

Kalbini çalmak ile yüreğini çalmak aynı anlama mı gelir?

Kalbinden geçenleri bilmek ile yüreğinden geçenleri bilmek aynı anlama mı gelir?

Kalbi boş olmak ile yüreği boş olmak aynı anlama mı gelir?

Birinin kalbini doldurmak ile yüreğini doldurmak aynı anlama mı gelir?

Kalp çarpıntısı ile yürek çarpıntısı aynı anlama mı gelir?

Kara kalpli ile kara yürekli aynı anlama mı gelir?

Kalbi ağzına gelmek ile yüreği ağzına gelmek aynı anlama mı gelir?

Kalbi dayanamamak ile yüreği dayanamamak aynı anlama mı gelir?

Kalbi geniş olmak ile yüreği geniş olmak aynı anlama mı gelir?

Kalp kalbe karşı ile yürek yüreğe karşı aynı anlama mı gelir?

Kalpten ölmek ile yürekten ölmek aynı anlama mı gelir?

Kalp yıkılması ile yürek yıkılması aynı anlama mı gelir?

Kalbini okumak ile yüreğini okumak aynı anlama mı gelir?

Kalbi fethetmek ile yürek fethetmek aynı anlama mı gelir?

Kalbe danışmak ile yüreğe danışmak aynı anlama mı gelir?

Kalbiyle konuşmak ile yüreğiyle konuşmak aynı anlama mı gelir?

Kalbin yolu mideden geçer ile yüreğin yolu mideden geçer aynı anlama mı gelir?

Kalp yetmezliği ile yürek yetmezliği aynı anlama mı gelir?

Kalbi mutmain olmak ile yüreği mutmain olmak aynı anlama mı gelir?

Kalb-i selim ile yürek-i selim aynı anlama mı gelir?

Muhakkak ki kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır ile muhakkak ki yürekler Rahman'ın iki parmağı arasındadır, aynı anlama mı gelir?

Nazargah-ı İlâhi olan kalp yerine yürek desek aynı anlama mı gelir?

Daha bunun edebiyatı var, şiiri var, romanı hikayesi var. O konulara hiç girmedim bile. Bütün bu kelime ve deyimler yürek ile kullanıldığında aynı anlama geliyor derseniz kalbi dilimizden atalım ve yürek kullanalım. Kullanalım da;

Kim kalbi olmadan yaşayabilir?

Bunu yapacak yürek hangi babayiğitte var?

Kalp de bizim yürek de.

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net