Orucun 22 faydası

Ülkemizde ismi bilinen ancak tarikatı pek bilinmeyen bir mutasavvıftır Necmeddin-i Kübra. Orta Asya kökenli üç büyük tarikattan birinin piri olan ve 1221'de Moğol istilasını hayatını kaybeden Kübrâ'ya göre orucun 22 faydası var. Sıralayalım.

1. Bizim yediklerimizi yemeyen manevi varlıklara benzemek,

2. Yüce Allah'ın düşmanı olan kötülüğü emreden nefsi yenmek,

3. Hadis-i Kutsi'de geçen "Oruç benimdir ve onun mükafatını ben veririm" ayrıcalığına kavuşmak,

4. Sabredenlerin mükafatı hesapsız ödenecektir, mucebince sonsuz hediyelere nail olmak,

5. Kötü nefsi günahlardan arındırmak,

6. İlahi varlığın bilgisine dair görüntüler berraklaşması için temiz ruhun özünden nefsani kirleri arındırmak,

7. Kalp gözünü etkileyen perdeleyen uzaklaştırmak. Bir kişi açken kalbinin gözündeki karasu hastalığı geçer. Kalp gözü açılır, gayp alemini görür.

8. Şeytana çıkan yolları kapar.

9. Oruç tutmak cennettir fehvasında cehennemden ve şeytandan korur.

10. Sadıkların isim listesinde ismini sabitler. Çünkü oruç ikiyüzlülük ve gösterişle bağdaşmaz.

11. Açların çektiklerini anlar ve onlara merhamet ve şefkat gösterir.

12. İki çeşit mutluluğu elde eder. Orucu açarken Yüce Allah'ın rızası için oruç tutmanın mutluluğu yaşar.

13. Allah'ı kıyamet günü görmek mutluluğu yaşar.

14. Bedeni sıhhate kavuşturur.

15.. Kapların en kötüsünü boşaltır. Dolu karından daha kötü kap yoktur.

16. İtimadı hak etmek. Allah rızası için oruç tutmaktan Allah'tan başka kimsenin haberi olmaz.

17. Sözünde durmak. Oruç tutacağım diyerek Allah'a söz vermiş kişi olur.

18. Oruç tutana güvenilir. Hz. Peygamber "Oruç tutan nefsine halim olmaya gönüllüdür." Bu hal ona ona güvenilmesi demektir.

19. Hesap defterine güzellikler ve iyilikler yazılır.

20. Mantıksız ve saçma konuşmaktan kaçınır.

21. Saçma konuşmak bir sonraki namazdan sonra oruç tutanın aleyhinde sayılmaz hadisi.

22. Oruç tutana Allah yardım eder. Çünkü onlar oruç ve namazla yardım isterler. Ayet veya hadis.

Necmeddin Kübra'ya göre orucun faydaları bunlar. Bir başka alim veya mutasavvıfa göre bu sayı daha azalabilir, çoğalabilir. Maddeler de değişebilir.

Bunlar herkes için geçerli maddeler. Bir de sadece kişilerin kendilerine has özel maddeler olmasını gerektiğini düşünürüm hep. Merak ediyorum, acaba yukarıdaki maddeler dışında sizin oruçtan gördüğünüz faydası var mı?

Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin ve faydalarından mahrum brakmasın.

Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net